Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

European Platform for Investing in Children, website on practices that work in child policy (c) European Union
EUROPEAN PLATFORM FOR INVESTING IN CHILDREN
Το HOME-START Αξιολογήθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε Ευρωπαικό επίπεδο

Το Home-Start αξιολογήθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Επενδύοντας στα Παιδιά, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο δύο πρακτικές, μέχρι τώρα,  έχουν πετύχει αυτό το επίπεδο αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το Home-Start, μέσω επιστημονικά αξιόπιστων ερευνών, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα του.

Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο σχετικού έργου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επενδύοντας στα Παιδιά το οποίο μελετά πρακτικές που αφορούν τα παιδιά και εφαρμόζονται σε μια τουλάχιστο χώρα-μέλος της Ε.Ε. Η μελέτη γίνεται από μια ομάδα ειδικών και τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται με ένα κατανοητό σε όλους τρόπο.

Τρεις γενικές κατηγορίες δεδομένων χρησιμοποιούνται προκειμένου να αξιολογηθούν οι πρακτικές :
  1. Τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας
  2. Δυνατότητα μεταφοράς
  3. Διαρκής επίπτωση 

Για κάθε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα κριτήρια αξιολόγησης. Για παράδειγμα, για την κατηγορία «τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας», τα ιδιαίτερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται αφορούν στην ύπαρξη ομάδας σύγκρισης στην έρευνα αξιολόγησης, στο μέγεθος του δείγματος, στη στατιστική σημασία των αποτελεσμάτων, σε κριτήρια που σχετίζονται με τα   αποτελέσματα   και άλλα. Στην κατηγορία «δυνατότητα μεταφοράς», τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται αφορούν στην επανάληψη της έρευνας αξιολόγησης σε ένα ακόμα πληθυσμό έρευνας πέραν του αρχικού και στη διαθεσιμότητα  υλικού  σε σχέση με την πρακτική, ενώ στην κατηγορία «διαρκής επίπτωση» το κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι η εφαρμογή μιας follow-up έρευνας που επιβεβαιώνει τα αρχικά αποτελέσματα.

Το επίπεδο αξιολόγησης «καλή πρακτική» αποδίδεται σε πρακτικές οι οποίες σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων λαμβάνουν θετική αξιολόγηση, ενώ άλλες πρακτικές μπορεί να λαμβάνουν το επίπεδο αξιολόγησης «υποσχόμενη πρακτική» ή «ανερχόμενη πρακτική».

Η αξιολόγηση του Home-Start βασίστηκε σε ένα αριθμό ερευνών αξιολόγησης που έλαβαν χώρα στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των πρακτικών, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη λίστα με τις πρακτικές που αξιολογήθηκαν  θετικά   κλπ , καθώς και την ίδια την αξιολόγηση του Home-Start μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα της Ε.Εhttp://europa.eu/epic/practices-that-work/evidence-based-practices/index_en.htm